CHI TIẾT SẢN PHẨM


Thịt kho tàu

Suất ăn của chúng tôi có 2 món mặn. Vì vậy bạn có thể lựa chọn thêm 1 món nữa cho suất ăn của mình. 

                                                                                                                           Chúc quý khách ngon miệng !

Suất ăn của chúng tôi có 2 món mặn. Vì vậy bạn có thể lựa chọn thêm 1 món nữa cho suất ăn của mình.

Chúc quý khách ngon miệng!