Thực đơn cơm văn phòng thứ 2
Giảm 0%
Thực đơn cơm văn phòng thứ 3
Giảm 0%
Thực đơn cơm văn phòng ngày thứ 4
Giảm 22%
 Gọi đặt cơm: 0962 50 2007